درباره من

محمد جواد درودیان هستم ، متولد سال ۱۳۷۶ 

لیسانس مدیریت جهانگردی دارم از دانشگاه علم و فرهنگ 

از سال دوم دانشگاه وارد حوزه های استارتاپی شدم و کم کم به سمت 

حوزه دیجیتال مارکتینگ اومدم .

بعد از چرخ زدن تو قسمت های مختلف این حوزه ، به سئو رسیدم و ۴ سالی میشه که وقتی ازم میپرسن کارت چیه؟ میگم سئو …